LBC je skratka pre Liquid Based Cytology – cytologické screeningové vyšetrenie steru z krčka maternice založené na tekutom základe a slúži na prevenciu rakoviny krčka maternice. Dokáže zachytiť bunky v najskoršom predrakovinovom štádiu, kedy je úspešnosť liečby takmer 100%-ná.

Pri klasickej cytológii z krčka maternice sa na sklíčko podarí preniesť len približne 20% odobratých buniek s odberovou kefkou, kým pri LBC odbere sa až 80% buniek dostane do roztoku, tým je potom samozrejme aj výsledok reprezentatívnejší. Po odobratí materiálu z krčka do roztoku vytvára v laboratóriu špeciálny prístroj cytologický náter, ktorý následne lekári vyhodnotia mikroskopom, ktorý je riadený počítačom. Výhodou LBC cytológie je, že z tej istej vzorky je možné vyšetriť aj HPV (ľudský papilomavírus).

Niektoré poisťovne už pri preventívnych prehliadkach preplácajú LBC cytológiu. V prípade, že vaša zdravotná poisťovňa neuhrádza toto vyšetrenie, vieme vám ho poskytnúť za poplatok vo výške 20 eur.

Papilocare vaginálny gél Voľba pri prevencii a liečbe HPV-dependentných cervikálnych lézií. Pre viac informácií prosím navštívte www.papilocare.sk 

 


Zdroj titulnej fotky: unsplash.com