Rakovina prsníka predstavuje 18% zo všetkých onkologických prípadov v ženskej populácii na Slovensku.

Na rakovinu prsníka ochorie na Slovensku ročne 3 000 žien a tejto chorobe ročne podľahne 900 žien.

Kvalitná prevencia a rýchla diagnostika by dokázala znížiť úmrtnosť žien na túto diagnózu. Súčasťou prevencie a skorej diagnostiky je mamografický skríning.

Účasť žien na mamografickom skríningu na Slovensku je veľmi nízka, čo súvisí s tým, že počet prípadov rakoviny prsníka je stále alarmujúci. Riziko vzniku tohto ochorenia stúpa s vekom, pričom od 50-teho roku života riziko výrazne rastie. Vďaka včasnej diagnostike, ktorú jednoznačne predstavuje mamografia, došlo v posledných rokoch k miernemu poklesu úmrtnosti.

Mamograf je röntgenový prístroj, ktorý slúži na prevenciu a diagnostiku ochorení prsníkov. Vnútorné štruktúry prsníkovej žľazy sa menia po 40-tom roku života a práve v takom štrukturálne zmenenom teréne dokáže mamograf odhaliť s vysokou presnosťou chorobné procesy. Preto sa po 40. roku života  uprednostňuje mamografické vyšetrenie pred ultrasonografickým vyšetrením. Často sa stretávame aj s prípadmi, kedy sa patologické procesy v prsníku neodhalili ani pri palpačnom vyšetrení a dokonca ani pri ultrasonografickom vyšetrení, pričom mamograf v týchto prípadoch dokázal objasniť diagnózu.

Vďaka mamografu je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, kedy má nádor len niekoľko milimetrov. V takomto štádiu je samozrejme liečba veľmi úspešná. 

Z týchto dôvodov by mala každá žena medzi 40-tym a 69-tym rokom života absolvovať mamografické vyšetrenie raz za dva roky. Toto vyšetrenie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. 

Samozrejme by mala v rámci prevencie taktiež každá žena medzi 18-tym a 40-tym rokom života absolvovať ultrasonografické vyšetrenie prsníkov, ktoré tiež hradia poisťovne. 

Preto by som Vás chcel vyzvať z tohto miesta, aby ste nezanedbávali v rámci preventívnej starostlivosti túto povinnosť. 

 


Zdroj titulnej fotky: unsplash.com